Vzdělávání v oblasti soft skills a jazykové vzdělávání

Jedna z našich hlavních domén je vzdělávání v oblasti tzv. soft skills aneb sociálních dovedností a kompetencí. Přednášíme různá témata rozmanitými metodami vždy však preferujeme zážitkový způsob. Naše kurzy nikdy nemají formu pouhého výkladu. Snažíme se o aktivní zapojení všech účastníků. Používáme k tomu testy, hry, diskuze, cvičení i modelové situace a případové studie, týkající se daného tématu. Velmi se nám osvědčil a účastníky je oceňován, videotrénink s kvalifikovanou zpětnou vazbou.


Individuální poradenství, konzultace a terapie

Věnujeme se individuálním i skupinovým konzultacím podle potřeb klienta. Může se jednat o poradenství v rámci pracovní a profesní sféry, ale také o problematiku soukromých vztahů partnerských, rodinných a jiných.


Poradenství pro firmy

V oblasti poradenství jsme schopni nabídnout a individuálně pro vás na „míru ušít“ projekt, jak vzdělávací, tak poradenský, který pomůže:

  • Zvýšit profesní dovednosti Vašich pracovníků
  • Obsadit pracovní pozice podle hesla správní lidé na správných místech
  • Assessment centre – vybrat ty nejlepší kandidáty
  • Development centre – zmapovat profesní dovednosti stávajících pracovníků
  • Mystery shopping – zjistit reálný stav
  • Zvýšit zákaznickou orientaci – k větší konkurenceschopnosti

Diagnostika

Diagnostika probíhá pomocí standardizovaných technik a testů. Nejčasti pomáhá určit a posoudit:

  • Intelektuálový kapitál jedince
  • Charakteristiku osobnosti
  • Rozvojové potřeby jedince
  • Výkonové charakteristiky

Dle Vašeho zadání připravíme baterii testů tak, aby obsáhla co nejširší oblast žádaných charakteristik a to ve více testech. Tím zvyšujeme validitu výsledků.