Nabízíme mnoho témat, ve kterých můžeme Vás nebo Vaše zaměstnance obohatit. Nejčastěji to jsou:

Profesní dovednosti

 • Komunikační dovednosti
 • Vztahové strategie
 • Zvládání manipulací
 • Řešení konfliktů
 • Prezentační dovednosti
 • Jak presvědčivě prezentovat
 • Vystupování před kritickýcm publikem
 • Time management 4. generace
 • Stres management a relaxační techniky
 • Úspěšné jednání se zákazníkem
 • Prodejní dovednosti
 • Obchodní jednání
 • Vyjednávání
 • Jak překonat nesouhlas
 • Vedení lidí
 • Manažerské rozhovory – kritka a pochvala
 • Týmová spolupráce
 • Řízení a motivace
 • Vedení porad
 • Úspěšné jednání s lidmi
 • Kreativita a odbourání stereotypů
 • Trénink internch trenérů

Rozvoj osobnosti

 • Sebepoznání
 • Osobní rozvoj – leadership
 • Typologie
 • Transakční analýza
 • Enneagram
 • Jak zvládat stres
 • Relaxační techniky
 • Rodinné zázemí
 • Muži a ženy v komunikaci

Personalistika

 • Získávání lidských zdrojů
 • Adaptační proces
 • Hodnocení výkonu pracovníka a poskytování zpětné vazby
 • Alternativní formy výběrového řízení