V oblasti poradenství jsme schopni nabídnout a individuálně pro vás na „míru ušít“ projekt, který pomůže:

  • Zvýšit profesní dovednosti Vašich pracovníků
  • Obsadit pracovní pozice podle hesla správní lidé na správných místech
  • Assessment centre – vybrat ty nejlepší kandidáty
  • Development centre – zmapovat profesní dovednosti stávajících pracovníků
  • Mystery shopping – zjistit reálný stav
  • Zvýšit zákaznickou orientaci – k větší konkurenceschopnosti

Technika Assessment – Development centre je progresivní metoda, která nachází častější uplatnění pro svou vysokou vypovídající hodnotu a široké využití v praxi.

Podstata: Slučuje řadu metod od individuálních přes skupinové až po psychologické testy. Pomocí interaktivních metod a pozorování účastníků AC při modelových situacích, při řešení praktických problémů, při práci na případových studiích, při skupinových diskusích i individuálních prezentacích se zjišťují potřebné charakteristiky, dovednosti, schopnosti i rozvojové potřeby jednotlivých účastníků.

Použití: Možnost použití je velmi rozmanitá, neboť AC lze flexibilně modifikovat podle potřeb a cílů zadavatele.

  • Při výběru nových pracovníků.
  • Při hodnocení stávajících zaměstnanců – development centre
  • Při zjišťování rozvojových potřeb pro další vzdělávání a růst pracovníků
  • Při zjišťování potenciálu dalšího profesního růstu stávajících zaměstnanců

Mystery – Shopping, Calling, Guest

Moderní metoda umožňující pomocí fiktivních, ale i živých, reálných zákazníků objektivně zhodnotit chování zaměstnanců a jejich dodržování firemní kultury, standardů chování a přístupu k zákazníkům. Pro zvýšení efektu je vhodné vyhodnocení formou zpětné vazby i s dotčenými aktéry tak, aby bylo ihned srozumitelné, jak a proč byl hodnocen.

Tato metoda může být velmi vypovídající a efektivní zejména tam, kde jde organizacím o zvyšování zákaznické orientace a udržení se v popředí trhu.


Outdoorové aktivity

Jsou velice efektivní metodou, jak posílit spolupráci uvnitř týmu a dobít tým další energií k dosahování cílů. Zkušenosti ukazují, že by každý tým měl nejméně jednou ročně absolvovat tuto aktivitu. Pomáhá „vyčistit“ vztahy a atmosféru, poskytuje možnost členům týmu poznat se z jiných úhlů pohledu, které pracovní uplatnění neumožňuje a přirozenou formou sbližuje lidi.