Individuální poradenství, konzultace a terapie jsou zaměřeny na specifické potřeby rozmanitých skupin jednotlivců i samotných jedinců. Nejčastěji máte zájem o:

Osobní růst

 • Sebepoznání
 • Stanovení osobních cílů a priorit
 • Životní styl
 • Pozitivní myšlení
 • Organizace a časové rozvržení aktivit dne

Profesní zaměření

 • Vztahové strategie
 • Vedení lidí
 • Motivace lidí
 • Time management
 • Konstruktivní kritika
 • Jednání s nadřízeným
 • Jednání s podřízeným
 • Vztahy na pracovišti
 • Zvládání stresu na pracovišti

Koučování

 • Individuální řešení aktuální problematiky dle Vašich potřeb

Partnerské vztahy

 • Rodinné zázemí
 • Umění brát i dávat
 • Stabilita osobnosti
 • Manželské mýty
 • Soužití mužů a žen

Duševní hygiena

 • Životní styl
 • Relaxační techniky
 • Energetická cvičení
 • Autogenní trénink
 • Stres a jeho zvládání

Komunikační dovednosti

 • Verbální komunikace
 • Neverbální komunikace
 • Naslouhcání
 • Zvládání námitek
 • Řešení konfliktů
 • Identifikace partnera
 • Pasivní, agresivní a asertivní styl jednání
 • Zvládání manipulace