Diagnostika probíhá pomocí standardizovaných technik a testů. Nejčastěji pomáhá určit a posoudit:

  • Intelektuálový kapitál jedince
  • Charakteristiku osobnosti
  • Rozvojové potřeby jedince
  • Výkonové charakteristiky

Dle Vašeho zadání připravíme baterii testů tak, aby obsáhla co nejširší oblast žádaných charakteristik a to ve více testech. Tím zvyšujeme validitu výsledků.